Skip to main content
Accuraat, integer en betrouwbaar
Ruim 100 jaar ervaring
rechtszekerheid

rechtszekerheid

juridisch inzicht

juridisch inzicht

accuraat & integer

accuraat & integer

Notariskantoor Meuwissen in Meerssen

Voor al uw juridische documenten, al ruim 100 jaar

U bent bij Notariskantoor Meuwissen geen nummer. Ik sta U meestal zelf te woord, zeker als het gaat om zoiets persoonlijks en gevoeligs als testamenten. Verder kunt U van mij verwachten: accuratesse, inlevingsvermogen, integriteit en deugdelijke juridische documenten.

De notaris, waar hebben we die ook alweer voor nodig?

Rechtszekerheid en balans

Wat doet de notaris nou eigenlijk? Ja, die ogenschijnlijk standaard eigendomsakten, hypotheekakten en testamenten ondertekenen.
Maar is dat alles?

Nee, wij zorgen voor rechtszekerheid en balans. Wij zorgen dat U zeker kunt zijn van uw eigendom. Wij bieden U overzicht in situaties die voor U als juridisch lastig of onoverzichtelijk worden ervaren, en wij helpen U daarin een keuze te maken. Daarmee leveren wij een bijdrage aan uw welzijn. U sluit een opstalverzekering af omdat dit het geruststellende gevoel geeft dat het risico van brand wordt gedekt door een verzekeringsmaatschappij. Bepaalde rechtshandelingen moeten worden vastgelegd in een notariële akte opdat U niet het risico loopt dat die rechtshandeling onvolledig of onjuist op papier komt te staan of onvindbaar is. Wij voorkomen dat U de gang naar de rechter moet maken. Dat komt uw nachtrust ten goede.

Persoonlijke gesprekken

In persoonlijke gesprekken met U werken wij toe naar een balans tussen uw wensen en hetgeen juridisch en moreel haalbaar of wenselijk is; met name bij testamenten en huwelijkse voorwaarden. Wij zorgen middels deugdelijke testamenten en andere juridische documenten dat nabestaanden niet van mening kunnen verschillen over hetgeen U gewild heeft.
Uw wil zodanig op papier zetten dat dit, ook tien jaar later als U er niet meer bent en dus geen tekst en uitleg meer kunt geven over uw bedoelingen, slechts voor één uitleg vatbaar is. Dát is waar wij voor zijn opgeleid; dát is de kunst; dát is wat wij doen.