Skip to main content

Notarieel woordenboek

In aktes worden woorden gebruikt waarvan de betekenis niet direct duidelijk is, deze zit namelijk vol met juridische woorden.

Wij leggen graag in eenvoudige taal uit wat er in de documenten staat.

Ook de KNB, de organisatie van alle notarissen in Nederland, legt duidelijk uit wat de verschillende termen en begrippen betekenen.